alt

Отоларинголог-хирург в Киеве

Немного о себе, моей научной и практической деятельности.

Образование

2003-2009 — Медицинский факультет Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца;

2009-2011 — Интернатура по специальности «Отоларингология» в Киевской областной клинической больнице;

2009-2010 — Магистратура по специальности «Административный менеджмент» в Киевском международном университете;

2011-2013 — Клиническая ординатура в НИИ отоларингологии им. О.С. Коломийченко;

2013-настоящее время – Аспирантура в отделении микрохирургии уха и отонейрохирургии НИИ отоларингологии им. О.С. Коломийченко;

2015 — Специализация детский отоларинголог.

Практическая деятельность

2009-2011 — Интерн в Киевской областной клинической больнице;

2011-2016 — Доктор ЛОР-отделения в Киевской областной клинической больнице;

2015-настоящее время — Отоларинголог, отоларинголог-хирург в ЛОР-клинике «Амрита»;

2016-настоящее время — Клиническая ординатура в НИИ отоларингологии им. О.С. Коломийченко;

2017-настоящее время — Отоларинголог-хирург в мед.центре «MedClinic».

Научная деятельность, участие в конференциях

2008-2009 — Глава ЛОР-общества НМУ им. А.А. Богомольца;

2008 — Лауреат премии Академии медицинских наук Украины, Ассоциации высших учебных заведений Украины;

2008 — Первый международный конгресс молодых ученых в Институте физиологии и патологии слуха (Каетана, Польша);

2008 — Стажировка по программе хирургии ЛОР-органов в Институте Жоржа Портмана и университетской клинике Бордо (Бордо, Франция);

2010 — ХХХ всемирный конгресс аудиологии (Сан Пауло, Бразилия);

2010 — ХХVI международная конференция молодых отоларингологов (Санкт-Петербург, Россия);

2011 —  ХХ конгресс европейской федерации аудиологов (Каетана, Польша);

2012 — ХХVII международная конференция молодых отоларингологов (Санкт-Петербург, Россия);

2013 —  ХХI Европейский симпозиум по кохлеарной имплантации у детей (Стамбул, Турция);

2014 —  IV Хирургический учебный семинар по кохлеарной имплантации и хирургии круглого окна (Каетана, Польша);

2016 — Программа приглашенного профессора Международного общества эстетических пластических хирургов (Киев, Украина);

2016 — Вторая программа приглашенного профессора Международного общества эстетических пластических хирургов (Киев, Украина);

2016 — Десятый Кавказский международный конгресс пластической хирургии (Тбилиси, Грузия);

2017 — Практический курс «Контурная пластика от А до Я», Aesthetic Consilium School (Киев, Украина);

2017 – Второй Всемирный конгресс по эндоскопической хирургии уха (Болонья, Италия).

Публикации

Международные наукометрические базы и иностранные издания:
1. Гринько І. І. Порівняльна оцінка стану слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит за даними інфляційно – дефляційного тесту та проби Вальсальва / І. І. Гринько, О. М. Борисеннко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – № 3. – С. 45-50.
2. Гринько І. І. Динамічні зміни функціонального стану слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит після тимпанопластики із використанням вентиляційних трубок за даними інфляційно – дефляційного тесту / І. І. Гринько // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2017. – №1(99). – С. 16-21.
3. Гринько І. І. Оцінка вентиляційної функції слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит після тимпанопластики в динаміці спостереження / І. І. Гринько, О. М. Борисеннко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – №6. – С. 14-24
Фахові видання, затверджені МОН України:
4. Гринько І. І. Результат лікування хворих на хронічний туботимпанальний середній отит із використанням вентиляційних трубок / І. І. Гринько // Світ медицини та біології. – 2017. – № 3(61). – С. 12-17.
5. Grynko І. І. Comparative clinical-audiological characteristics of the acoustic analyzer in patients with chronic tubotimponal otitis media with perforation of the tympanic membrane after injury and because chronic inflammation before and after tympanoplasty / І. І. Grynko // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. – Т. 21, №2. – С. 414-419.
6. Grynko І. І. Comparative clinical and audiological characteristics of the auditory analyzer condition in patients with chronic tubotympanic otitis media before and after tympanoplasty with the use of ventilation tubes of various materials / І. І. Grynko, O. М. Borysenko // Світ медицини та біології. – 2017. – №4(62). – С. 17-24.
Публікації, які додатково відображаюсь наукові результати дисертації:
7. Borysenko O. Eustachian tube function in patients with chronic tubotympanic suppurative otitis media with Eustachian tube dysfunction after tympanoplasty / O. Borysenko, I. Grynko // International Bulletin of Otorhinolaryngology. – 2017. – №4 (vol.13). – p. 10-15.
Тези
8. Борисенко, О. М. Тактика лікування хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит / О. М. Борисеннко, І. І. Гринько // «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних запальних та онкологічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха» : матеріали Щорічної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів, (м. Київ, 22-23 вересня 2014 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2014. – № 5-с. – С. 102-103.
9. Борисенко, О. М. Результат тимпаноплатики у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит з різним ступенем функції слухової труби / О. М. Борисеннко, І. І. Гринько // «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха» : матеріали Щорічної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів, (м. Дніпропетровськ, 12-13 жовтня 2015 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2015. – № 5-с. – С. 14.
10. Гринько І. І. Стан слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит / І. І. Гринько // «Новітні технології в діагностиці та лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР органів» : матеріали Щорічної весняної конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів (м. Одеса, 16-17 травня 2016 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 3-с. – С. 163-164.
11. Гринько І. І. Лікування дисфункції слухової труби шляхом її балонної дилатації / І. І. Гринько // «Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування в отоларингології» : матеріали Щорічної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів, (м. Київ, 3-4 жовтня 2016 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб. –2016. – № 5-с. – С. 26.
12. Гринько І. І. Оцінка вентиляційної функції слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит / І. І. Гринько // «Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей» : матеріали Щорічної весняної конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів, (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2017 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2017. – № 3-с. – С. 123-124.
13. Borysenko O. Eustachian tube function in patients with chronic suppurative otitis media with Eustachian tube dysfunction after tympanoplasty / Borysenko O., Grynko I. // International Bulletin of Otorhinolaryngology. – 2017. – №3(13). – Р. 49-50.
14. Гринько І. І. Оцінка результатів тимпанопластики у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит із дисфункцією слухової труби / І. І. Гринько // «Досягнення сучасної отоларингології» : матеріали Щорічної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів, (м. Київ, 2-3 жовтня 2017 року). – Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2017. – № 5-с. – С. 15-16.

Дополнительные навыки

Свободное владение английским и французским языками.